Ulga podatkowa na dzieci: o czym nie wiedzą rodzice?Większość ludzi błądzą w rozumieniu tego, czym jest ulga podatkowa na dziecko, licząc, że jego dodatkiem do ich wynagrodzenia.

W sprawie odliczenia od podatku – to kwota, o którą zmniejsza się podstawa opodatkowania, czyli część wynagrodzenia, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w 13%.

Kwoty odliczeń podatkowych

Wielkość podatku zależy od liczby małoletnich dzieci pracownika. Kolejność obliczeń jest następująca:

 • Na pierwsze i drugie dziecko – 1400 zł miesięcznie.
 • Na każdej kolejnej – po 3000 zł miesięcznie.
 • Na niepełnosprawnego dziecka – 3000 zł miesięcznie.

W ten sposób można obliczyć, ile pieniędzy pracownik może zaoszczędzić na podatku dochodowym, jeżeli posiada, na przykład, troje dzieci:

(1400*2+3000)*0,13=754 pln

Dzięki odliczenia podatku pracownik, mających troje dzieci, może zaoszczędzić 754 pln miesięcznie, ale tylko do momentu, gdy jego łączny dochód od początku roku osiągnie 280 tys. rubli. Po tej odliczenia podatku nie przysługuje.

Kto ma prawo do odliczenia podatku?

Prawo do odliczenia podatku mają nie tylko pracownicy, którzy mają małoletnich dzieci, a także, na przykład, te, których dzieci uczą się w Szkołach lub Shush. W takim przypadku odliczenia podatku prolongiryetsia do 24 lat stażysty.

Należy również wiedzieć o takim pojęciu, jak społeczny odliczenia podatku.

Tym potrąceniu mogą korzystać z tych, których dziecko uczy się na podstawie wynagrodzenia.

Społeczny odliczenia podatku pozwala odzyskać 13% od wpłaconej kwoty, jeśli przestrzegane każdy z następujących warunków:

1. Student nie osiągnął wieku do 24 lat.

2. Szkoła, gdzie uczy się student posiada państwową licencję.

3. Podatnik musi zapłacić podatek w wysokości 13%. Jeśli opodatkowanie płatnika odbywa się według innego schematu, społeczny odliczenia podatku niego nie stawia.

Również do odliczenia podatku większej mapie mogą ubiegać się dzieci niepełnosprawnych i dzieci, ma chroniczną chorobę, jednak wygląd tego odliczenia obejmuje świadczenie pomocy o ITU (medyczno-społeczna specjalizacja), która wykazywała problemy ze zdrowiem dziecka.

Kto z rodziców otrzymuje odliczenia podatku?

Ulga podatkowa na dziecko naliczany obojga rodziców, jednak istnieje wariant, w którym jeden z nich może scedować prawo do odliczenia drugiego. Taki środek może być przydatna, jeśli roczny dochód jednego z rodziców zbliża się do około 280 tys. zł, po czym, jak wspomniano powyżej, wypłaty ustają.

Aby zrobić taką cesję rodzic, który chce ustąpić, musi napisać oświadczenie do urzędu. Zgodę lub zgody drugiego krewnego przy tym nie jest wymagane.

Wszystko wydaje się dość proste, ale i u takiego postępowania mogą być uciążliwe aspekty:

 • Jeśli rodzic sam. W tym przypadku rodzic ma prawo do podwojonych odliczenia, ale trzeba mu dostarczyć do urzędu skarbowego zaświadczenie o rozwodzie lub śmierci.
 • Jeśli rodzic wyszedł ponownie za mąż. W takim przypadku prawa do podwójnego odliczenia on traci.
 • Jeśli matka wychowuje dziecko sama, ale w akcie urodzenia dziecko ma informacji o ojcu. W tym przypadku matka nie ma prawa do podwójnego odliczenia, ponieważ musi kompensować wypłatą alimentów.
 • Jeśli rodzic sam, po tym jak drugi zaginął bez wieści. W tym przypadku prawo do podwojonych odliczenia samotny rodzic otrzymuje dopiero po decyzji sądu o uznaniu drugiego rodzica zaginął.

Czego potrzebujesz, aby napisać oświadczenie?

Najczęściej pracodawca nie przerzuca troski o uzyskanie ulgi podatkowej na barki pracownika, a współpracuje z organami podatkowymi samodzielnie. Od pracownika wymagane jest zapewnienie podstawowych dokumentów:

 • Oświadczenie w postaci wolnej.
 • Zaświadczenie o poziomie wynagrodzeń w ciągu ostatniego roku.
 • Akt urodzenia dziecka.
 • Dodatkowe dokumenty dające prawo do zwiększenia korzyści (np. zaświadczenie o ekspertyzie medycznej).

Obywatel ma prawo zwrócić się do urzędu skarbowego i samodzielnie, jeśli, powiedzmy, nie ufa wydziale przedsiębiorstwa, w którym pracuje. Do samodzielnej obsługi żadne inne dokumenty nie są potrzebne.

Kiedy zaczynają się wypłaty?

Aby podjąć decyzję i wykonać test, do organu podatkowego wymaga trochę czasu, więc na natychmiastowy zwrot podatku można nie liczyć. Termin kontroli dokumentów wynosi 3 miesiące – w tym czasie urząd skarbowy wysyła pracownikowi pismo zawierające decyzję, czy będzie mu wypłacana odliczenia podatku.

Może się zdarzyć awaria. Przyczyną najczęściej jest niezgodność dostarczonych przez pracowników danych w deklaracji podatkowej. O podobnym błędzie organ podatkowy jest zobowiązany powiadomić pracownika, po czym ma czas na poprawki – 5 dni.

Jeśli test powiedzie się, pracownikowi należy się spodziewać jeszcze przed miesiąca, aby mógł dostać swoje pieniądze.

W ten sposób, udzielenie ulgi podatkowej odbywa się maksymalnie przez 4 miesiące po traktowania obywatela w urzędzie skarbowym.
Jak działa odliczenia podatku, jeżeli rodzic kilka miejsc pracy?

Otrzymywać raz dwa podatkowy odliczenia jeden obywatel nie ma prawa za wyjątkiem sytuacji, gdy drugi odliczenia mu pereystypaut. Tak więc, jeśli rodzic trydoystroen raz na dwa etaty, mu możliwość wyboru, z którego z wynagrodzeń będzie odliczyć podatek dochodowy.

Przy tym wybierana jest praca, gdzie płace mniej. Dlaczego? Rzecz w tym, że kwota podatku jest stała i nie zależy od wielkości wynagrodzenia, jednak z mniejszą pensję poniżej ryzyko dokonywać krytycznej listwy w 280000 rubli w ciągu roku.

Co zrobić, jeśli wcześniej odliczenia nie zostały przyznane?

Często zdarza się i tak, że rodzice po prostu nie wiedzą o możliwość uzyskania ulgi podatkowej, a po zwracają się z prośbą, aby uzyskać pieniądze za poprzednie okresy. Czy jest to możliwe? Tak, w tej chwili państwo zapewnia taką możliwość obywatelom, ale w tym celu należy złożyć dokumenty nie przez służby personelu pracodawcy, a osobiście zwracać się do urzędu skarbowego. Pieniądze zostaną przekazane na książeczki oszczędnościowej w standardowej kolejności.

Jednak trzeba pamiętać, że kwotę można uzyskać tylko w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających postępowania. W poprzednich latach odliczenia podatku już nie wróci.

Czy kontynuować odliczenia podatku, jeżeli zmienia się miejsce pracy?

Jeśli obywatel zmienia pracę, oczywiście, prawo do odliczenia podatku za nim zapisane, jednak kwota 280 tysięcy nie jest aktualizowany. Dlatego na nowe miejsce pracy, należy przynieść zaświadczenie 2-PIT z poprzedniego miejsca.

Ważnym punktem tutaj jest taki: jeśli pracownik zmienia pracodawcę w połowie miesiąca, za niepełnym okresie rozliczeniowym odliczenia mu usług poprzednia firma, a nowa zobowiązuje się tylko z pierwszego dnia następnego miesiąca.

Więcej informacji na temat innych dzieci płac i świadczeń czytaj tutaj.

Ulga podatkowa na dzieci: o czym nie wiedzą rodzice?

100porad.xyz korzysta z plików cookie, aby być lepiej. Przed przystąpieniem do czytania musisz zaakceptować zasady i warunki

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close