Jak wypełnić LP-2


– Szef organizacji, której według rodzaju działalności musi otrzymywać towary i ładunki? Wtedy nie wiesz z pierwszej ręki, że między ładunkiem wysłanych i ładunkiem otrzymanym może być smutna różnica. Kto jest winien i co robić, aby otrzymać zwrot pieniędzy? Sporządzić akt o ustanowieniu rozbieżności co do ilości i jakości przy odbiorze pozycji magazynowych, bardziej znany jako forma LP-2.

Kak zapolnit TORG-2Artykuły na temat:

Pytanie “Kto śpiewa? “- 2 odpowiedzi

Trzeba

  • papierowy formularz LP-2 i długopis / elektroniczny formularz LP-2, komputer i drukarka

Instrukcja

1
Przypisz komisję, która będzie przeprowadzać sprawdzanie dostarczonego towaru. W komisji musi być obecny co najmniej jeden przedstawiciel organizacji-odbiorcy. Możliwe jest również obecność innej organizacji-eksperta.

2
Pisemnie wezwać pełnomocnika strony przeciwnej, którą będziesz roszczenia (nadawcy, dostawcy lub producenta). Dane dokumentu o wywołaniu przedstawiciela, także jego nazwę i uprawnienia, wpisują się w odpowiednie rubryki aktu. W przypadku braku przedstawiciela drugiej strony przy odbiorze towaru i sporządzaniu aktu musi być kompetentny przedstawiciel nezainteresovannoi organizacji.

3
Wypełnij pierwszą stronę formularza LP-2: identyfikacja organizacji i jednostki, dane dokumentów towarzyszących do towaru, datę sporządzenia aktu, czas rozładunku towaru i inne wskazane w formularzu pozycje.

4
Wprowadź na drugiej stronie formularza informacji o stanie danej transportu i pakowania jednostek, a także wypełnień, jeśli są, – na podstawie dokumentów i w rzeczywistości. Należy również podać ilość ładunku na podstawie dokumentów nadawcy i w rzeczywistości, i rozbieżności, jeśli są dostępne.

5
Na trzeciej stronie LP-2 podaj dane o warunkach przechowywania towaru do jego rozładunku (zgodne lub nie są zgodne z zasadami przechowywania), informacje o stanie tary i formie właściwie sprawdzenia dostępności i stanu towaru (pełna lub skanowanie niestandardowe), a także inne wymienione w akcie pozycji, jeśli są one istotne dla sprawy. W końcu trzeciej strony wypełnij tabelę, odzwierciedlającą wykryte uszkodzenia.

6
Na czwartej stronie wprowadź wymagane szczegóły na temat prowadzonej kontroli, szczegółowy opis wad i opinia komisji o przyczynach ich powstawania, a także końcowe wnioski komisji (okazywać czy reklamację, komu i na jaką kwotę). W końcu strony umieszczone podpisy komisji i przedstawiciela drugiej strony. Decyzja komisji musi być potwierdzona odpowiednim orzeczeniem kierownika, że również viziryetsia w akcie.

7
Sporządzony i podpisany akt wraz ze wszystkimi towarzyszącymi dokumentami przekazywane do księgowości za pokwitowaniem na tym samym akcie LP-2. Wystawieniem roszczeń zajmuje się księgowość.

Jak wypełnić LP-2

100porad.xyz korzysta z plików cookie, aby być lepiej. Przed przystąpieniem do czytania musisz zaakceptować zasady i warunki

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close